BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 – 2022

Bản tin tháng 06 năm 2022 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/05/2022 hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/05/2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/05/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Công văn số 1172/HQTPHCM-GSQL ngày 30/05/2022 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Công văn số 1805/TCT-DNL ngày 27/05/2022 về việc kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân.

Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24/05/2022 về việc ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Công văn số 18502/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/05/2022 về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/06/2022 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

Công văn số 2011/TCHQ-GSQL ngày 01/06/2022 về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng.

Công văn số 1939/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022 về việc triển khai quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Công văn số 1730/TCHQ-GSQL ngày 16/05/2022 về xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất.