sl4
sl3
sl0
previous arrow
next arrow

Về chúng tôi

Giới thiệu về Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong lĩnh vực Kiểm toán - Kế toán, định giá tài sản, tư vấn Tài chính - Kế toán và quản lý tại Việt Nam.

Trụ sở đăng ký kinh doanh: Căn hộ số 17 - dãy A - Lô số 1, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Căn hộ số 17 - dãy A - Lô số 1, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Hotline: (84-4) 32012626

Xem chi tiết

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi tự hào mang đến những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Kiểm toán độc lập và các dịch vụ đảm bảo

Kiểm toán tài chính là dịch vụ chủ yếu của Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam hiện nay. Với số lượng khách hàng đa dạng và phong phú, hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như Vật liệu xây dựng, Xây dựng và Bất động sản, Khai thác khoáng sản, Công nghệ thực phẩm, Tài chính – Chứng khoán, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Kiểm toán tài chính là dịch vụ chủ yếu của Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam hiện nay. Với số lượng khách hàng đa dạng và phong phú, hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như Vật liệu xây dựng, Xây dựng và Bất động sản, Khai thác khoáng sản, Công nghệ thực phẩm, Tài chính – Chứng khoán, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

– Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định;
– Soát xét báo cáo tài chính;
– Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế;
– Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
– Soát xét và chuyển đổi báo cáo tài chính theo hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán của Việt Nam sang Chuẩn mực kế toán Quốc tế;
– Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán công trình XDCB hoàn thành;
– Kiểm toán nội bộ.

Tư vấn kế toán

Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam.

Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam.

– Hướng dẫn lập và quản lý chứng từ kế toán;
– Hướng dẫn và thực hiện ghi sổ kế toán;
– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính;
– Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán và tổ chức bộ máy kế toán thích hợp;
– Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thích hợp;
– Tư vấn xây dựng phần mềm kế toán;
– Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn thuế

Với các chuyên gia tư vấn có kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiễn, Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam đã cung cấp cho các khách hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Với các chuyên gia tư vấn có kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiễn, Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam đã cung cấp cho các khách hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.

– Tư vấn về các luật thuế hiện hành, đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế;
– Quản lý rủi ro về thuế;
– Dịch vụ về đăng ký thuế;
– Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ;
– Dịch vụ kê khai thuế;
– Soát xét tờ khai thuế do khách hàng tự lập;
– Đánh giá các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng kinh tế hoặc các quyết định tài chính;
– Đánh giá các ảnh hưởng của thuế đối với các xử lý kế toán;
– Hỗ trợ quyết toán thuế;
– Dịch vụ khiếu nại thuế, hoàn thuế đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành;
– Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói.

Thẩm định giá

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về Thẩm định giá, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp, Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá đa dạng cho khách hàng

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về Thẩm định giá, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các doanh nghiệp, Kiểm toán và Định giá A-Z Việt Nam cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá đa dạng cho khách hàng

–    Thẩm định giá tài sản (bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp, tài sản vô hình…);
–    Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;
–    Xác định giá trị tài sản cho mục đích mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Dịch vụ khác

Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo, hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam và Quốc tế

Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo, hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam và Quốc tế

– Đào tạo và hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam và Quốc tế;
– Đào tạo các quy định hiện hành về thuế tại Việt Nam;
– Hướng dẫn thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp;
– Hướng dẫn thực hành quản lý tài chính doanh nghiệp;
– Hướng dẫn thực hành về hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp và kiểm toán nội bộ;
– Xây dựng kế hoạch nhân sự dựa trên kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của khách hàng;
– Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự hợp lý để phát huy tối đa tiềm năng nhân viên;
– Hỗ trợ khách hàng trong quá trình phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp.

Nhân sự

Nhân sự 1

TGD

Nhân sự 2

TGD

Nhân sự 3

TGD

Nhân sự 4

TGD

Nhân sự 5

TGD